Výuka angličtiny pro předškoláky

Realizujeme výuku anglického jazyka v mateřských školách. Snažíme se, aby děti poznávaly jazyk nenásilným způsobem a tím si k němu utvořily pozitivní vztah. Naši lektoři vyučují zábavnou formou, děti jazyk poznávají pomocí písniček, her, vizuálních pomůcek, básniček a mnoho dalších. Využívá se tedy nepřímého učení. Lektoři v hodinách mluví výhradně anglicky, děti se učí rozumět pomocí gest, mimiky a řeči těla. 
Děti se učí v malých skupinkách maximálně 12 žáků. Tím je zajištěno, že každému žáku je věnována pozornost během celé hodiny.  

Jak výuka probíhá?

Na začátku každé lekce je krátké aktivační cvičení, obvykle písnička nebo říkanka, kterou děti již znají. To posílí jejich sebedůvěru a pozitivně naladí na lekci.

Wp_20150622_09_34_43_pro

Opakováním dříve probrané látky si děti upevňují slovní zásobu a fráze.

Písničky a říkanky pomáhají děti pozitivně motivovat. Zábavnou formou se tak děti učí výslovnosti a novým slovíčkům.

Písničky a říkanky pomáhají děti pozitivně motivovat. Zábavnou formou se tak děti učí výslovnosti a novým slovíčkům.

Wp_20150622_10_09_21_pro

Představení nové látky probíhá pomocí kartiček, obrázků, videí, či jiných pomůcek.

Wp_20150622_09_41_23_pro

Při procvičování nové látky střídáme klidové a pohybové aktivity, což dětem pomáhá lépe se soustředit. Zapojení pohybu, doteků a jiných smyslů navíc dětem pomáhá lépe si danou látku osvojit.

Wp_20150622_09_48_14_pro

Na konci lekce dává lektor dětem razítka nebo samolepky do jejich listů, či karet. To napomáhá k motivaci do dalších lekcí. Lektor děti chválí v průběhu celé hodiny.
 

Pokud máte zájem o výuku i ve vaší školce, rádi vám zdarma předvedeme ukázkovou lekci.

Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel nula a sedmnáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!